Головна

Шановні друзі!

   Визначальним фактором сучасного соціально-економічного розвитку українського суспільства у процесі створення реальної економіки знань є вища освіта. У цьому сенсі майбутні менеджери, маркетологи, економісти, підприємці, фахівці з управління інформаційною безпекою, аналітики консолідованої інформації є найперспективнішими громадянами України, які набувають інтелектуальної власності, що не девальвується навіть у кризовий період.
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним із найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється професорсько-викладацьким складом 6-ти кафедр за такими спеціальностями: 073 – «Менеджмент», в межах якої є 5 освітньо-професійних програм: (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент фінансово-кредитної діяльності, менеджмент виробничої та комерційної діяльності, менеджмент інформаційних технологій, логістика); 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 125 – «Кібербезпека» з ОПП «Управління інформаційною безпекою» та ОПП «Кібербезпека інформаційних технологій та систем». Факультет готує фахівців на основі двоступеневої системи підготовки – бакалавр і магістр на денній та заочній формі навчання. Існує бюджетна і контрактна форма навчання. Термін денної форми навчання студентів для відповідних освітніх ступенів становить: бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік 4 місяці.
За час свого існування на факультеті створено потужну навчально-методичну та наукову базу. Факультет має сучасний комп’ютерний центр, в якому об’єднано локальною мережею шість комп’ютерних класів.
Основними науково-технічними базами практичної і науково-дослідної роботи студентів факультету є ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», ТОВ «Аграна Фрут Україна», «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ Підприємство «АВІС», ПАТ «Володарка», ТОВ «Барлінек Інвест», Спільне Українсько-Іспанське підприємство ТОВ «Сперко-Україна», Казенне підприємство науково-виробниче об’єднання «Форт», Управління економіки Обласної державної адміністрації, Обласне управління статистики, Вінницьке регіональне управління НБУ, Приватбанку, Правексбанку, Банку Південний, Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку тощо. На підприємствах, в банках та установах студенти безпосередньо проходять виробничу практику, виконують курсові та випускні дипломні бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи.
Основні напрями професійної діяльності майбутніх менеджерів – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.
Факультет також веде підготовку магістрів та аспірантів. За період функціонування магістратури, аспірантури та докторантури захищено понад 600 магістерських, 50 кандидатських та 15 докторських дисертацій.
Навчання на Факультеті менеджменту та інформаційної безпеки переконує: в житті немає проблем, є лише можливості. Навчайтеся на нашому факультеті – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаю всім потрапити у цей потік та отримати повноцінну вищу освіту менеджера, підприємця, маркетолога, економіста, фахівця з кібербезпеки інформаційних технологій і систем та з управління інформаційною безпекою, аналітика консолідованої інформації.

                                                                            
Декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки           Небава М. І.  
Колишня адреса сайту Факультету МІБ http://inmeeek.vntu.edu.ua/
Наші партнери Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Економічний факультет. Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики