Головна

Шановні друзі!

   Визначальним фактором сучасного соціально-економічного розвитку українського суспільства у процесі створення реальної економіки знань є вища освіта. У цьому сенсі майбутні менеджери, маркетологи, економісти, підприємці, фахівці з управління інформаційною безпекою, аналітики консолідованої інформації є найперспективнішими громадянами України, які набувають інтелектуальної власності, що не девальвується навіть у кризовий період.
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним із найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється професорсько-викладацьким складом 6-ти кафедр за такими спеціальностями: 073 – «Менеджмент», в межах якої є 5 освітньо-професійних програм: (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент фінансово-кредитної діяльності, менеджмент виробничої та комерційної діяльності, менеджмент інформаційних технологій, логістика); 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 125 – «Кібербезпека» з ОПП «Управління інформаційною безпекою» та ОПП «Кібербезпека інформаційних технологій та систем». Факультет готує фахівців на основі двоступеневої системи підготовки – бакалавр і магістр на денній та заочній формі навчання. Існує бюджетна і контрактна форма навчання. Термін денної форми навчання студентів для відповідних освітніх ступенів становить: бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік 4 місяці.
За час свого існування на факультеті створено потужну навчально-методичну та наукову базу. Факультет має сучасний комп’ютерний центр, в якому об’єднано локальною мережею шість комп’ютерних класів.
Основними науково-технічними базами практичної і науково-дослідної роботи студентів факультету є ДП Вінницький завод «Кристал», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», ТОВ «Аграна Фрут Україна», «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ Підприємство «АВІС», ПАТ «Володарка», ТОВ «Барлінек Інвест», Спільне Українсько-Іспанське підприємство ТОВ «Сперко-Україна», Казенне підприємство науково-виробниче об’єднання «Форт», ПАТ «Маяк», Управління економіки Обласної державної адміністрації, Обласне управління статистики, Вінницьке регіональне управління НБУ, Приватбанку, Правексбанку, Банку Південний, Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку тощо. На підприємствах, в банках та установах студенти безпосередньо проходять виробничу практику, виконують курсові та випускні дипломні бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи.
Основні напрями професійної діяльності майбутніх менеджерів – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.
Факультет також веде підготовку магістрів та аспірантів. За період функціонування магістратури, аспірантури та докторантури захищено понад 500 магістерських, 48 кандидатських та 9 докторських дисертації.
Навчання на Факультеті менеджменту та інформаційної безпеки переконує: в житті немає проблем, є лише можливості. Навчайтеся на нашому факультеті – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаю всім потрапити у цей потік та отримати повноцінну вищу освіту менеджера, підприємця, маркетолога, економіста, фахівця з кібербезпеки інформаційних технологій і систем та з управління інформаційною безпекою, аналітика консолідованої інформації.

                                                                            
Декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки           Небава М. І.  
Колишня адреса сайту Факультету МІБ http://inmeeek.vntu.edu.ua/
Наші партнери Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Економічний факультет. Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики
http://kesoi.dp.ua/