Головна

Шановні друзі!

Визначальним фактором сучасного соціально-економічного розвитку суспільства у процесі створення реальної економіки знань є освіта. У цьому сенсі майбутні менеджери, фахівці з управління інформаційною безпекою, аналітики консолідованої інформації є найперспективнішими громадянами України, які набувають інтелектуальної власності, що не девальвується навіть у кризовий період. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним із найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету. У структурі факультету функціонують 6 кафедр. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за такими спеціальностями: 073 – „Менеджмент”, в межах якої є 5 спеціалізацій (менеджмент зовнішньо-економічних відносин,  фінансово-кредитної діяльності, виробничий менеджмент, підприємництва, менеджмент  інформаційної діяльності), зі спеціалізацією „Управління інформаційною безпекою” на основі дворівневої системи підготовки – бакалавр, магістр на денній та заочній формі навчання. Здійснюється підготовка магістрів зі спеціалізації “Консолідована інформація” у межах спеціальності 124 – Системний аналіз. Існує бюджетна і контрактна форма навчання.  Термін денної форми навчання студентів для відповідних освітньо-кваліфікаційних  рівнів становить: бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік 5 місяців.рестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету.

       За час свого існування на факультеті створено потужну навчально-методичну та наукову базу. Факультет має сучасний комп’ютерний центр, в якому об’єднано локальною мережею шість комп’ютерних класів.

     Основними науково-технічними базами практичної і науково-дослідної роботи студентів факультету є Вінницьке науково-виробниче об’єднання “Діамант”, Вінницький завод радіоапаратури, Промислова група „КМТ”, Управління економіки Обласної державної адміністрації, Обласне управління статистики, Вінницьке регіональне управління НБУ, Правексбанку, Банку Південний, Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку тощо. На цих підприємствах, в банках та установах студенти безпосередньо проходять виробничу практику, виконують курсові та випускні кваліфікаційні бакалаврські, дипломні та магістерські роботи.

     Основні напрями професійної діяльності майбутніх менеджерів – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.

       Факультет менеджменту та інформаційної безпеки веде підготовку магістрів та аспірантів. За період функціонування магістратури, аспірантури та докторантури захищено понад 300 магістерських, 40 кандидатських та 7 докторських дисертації.

      Навчання на Факультеті менеджменту та інформаційної безпеки переконує: в житті немає проблем, є лише можливості.

      Навчайтеся на нашому факультеті – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаю всім потрапити у цей потік та отримати повноцінну вищу освіту менеджера, фахівця з управління інформаційною безпекою, аналітика консолідованої інформації.

                                                                            
Декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки           Небава М. І.  
Колишня адреса сайту Факультету МІБ http://inmeeek.vntu.edu.ua/
Наші партнери Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Економічний факультет. Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики
http://kesoi.dp.ua/