Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання

БАКАЛАВР

(нормативний/скорочений термін навчання)

Денна форма

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання

БАКАЛАВР

(нормативний/скорочений термін навчання)

Заочна форма