Освітньо-професійні програми для бакалаврів

Спеціальність 281 Публічне управління і адміністрування

Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування із застосуванням інформаційних технологій”

Спеціальність 073 Менеджмент

– Менеджмент

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент”)

– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”)

– Менеджмент виробничої та комерційної діяльності

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент виробничої та комерційної діяльності”)

– Менеджмент інформаційних технологій

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент інформаційних технологій”)

– Менеджмент фінансово-кредитної діяльності

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент фінансово-кредитної діяльності”)

– Логістика

(освітній компонент для ОПП “Логістика”)

Спеціальність 051 Економіка

– Економіка

(освітній компонент для ОПП “Економіка”)

Спеціальність 075 Маркетинг

– Маркетинг

(освітній компонент для ОПП “Маркетинг”)

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(освітній компонент для ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Спеціальність 125 Кібербезпека

– Управління інформаційною безпекою

(освітній компонент для ОПП “Управління інформаційною бепезпекою”)

– Кібербезпека інформаційних технологій та систем

(освітній компонент для ОПП “Кібербезпека інформаційних технологій та систем”)

Освітньо-професійні програми для магістрів

Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент і бізнес-адміністрування

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент і бізнес-адміністрування”)

Менеджмент фінансово-кредитної діяльності 

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент фінансово-кредитної діяльності”)

Менеджмент підприємств, організацій і установ

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент підприємств, організацій і установ”)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

(освітній компонент для ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”)

Спеціальність 124 Системний аналіз

– Консолідована інформація

(освітній компонент для ОПП “Консолідована інформація”)

Спеціальність 125 Кібербезпека

– Управління інформаційною безпекою

(освітній компонент для ОПП “Управління інформаційною бепезпекою”)

– Кібербезпека інформаційних технологій та систем

(освітній компонент для ОПП “Кібербезпека інформаційних технологій та систем”)