Факультет менеджменту та інформаційної безпеки бере свій початок з економічного факультету з 1992 року, на який було вперше прийнято 31 студента. Спеціальність мала назву “Менеджмент з поглибленим вивченням англійської мови”. Деканом факультету фундаментальної економічної підготовки було призначено професора Карпенка В.Л.

У 1992 році згідно рішення Вченої Ради Вінницького політехнічного інституту до складу факультету фундаментальної економічної підготовки ввійшли такі кафедри:

  • основи економічної теорії (зав. кафедри, к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.);
  • вищої математики (зав. кафедри, к.ф.-м.н., професор Карпенко В.Л.);
  • економіки промисловості та організації виробництва (зав. кафедри, к.е.н., доцент Козловський В.О.);
  • ТПП (зав. кафедри, ст. викладач Медведський О.Г.);
  • фізики (зав. кафедри, д.ф.-м.н., професор Бунтар О.Г.).

У процесі розвитку факультету було сформовано нові кафедри. У 2000 році створено кафедру ФК (“Фінанси і кредит”), яку очолював кандидат економічних наук, доцент Зянько В.В. У 2002 році було створено кафедру ІМЕН (“Інформаційного менеджменту”), яку очолював кандидат технічних наук, доцент Поплавський А.В. До структури факультету у 2002 році було також введено кафедру ПП (“Політології та права”), яку очолював доктор політологічних наук, професор Корнієнко В.О.

З 2000 року деканом факультету було призначено доктора економічних наук, доцента Мороза О.В., а в 2003 році обрано колективом факультету на посаду директора Інституту менеджменту кандидата економічних наук, доцента Небаву М.І. та затверджено наказом ректора ВНТУ.

На підставі рішення Вченої Ради ВДТУ від 11 лютого 2002 року та наказу ректора № 23 від 11.02.2002 р. із метою покращення оперативного керівництва всіма видами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи факультет фундаментальної економічної підготовки був реорганізований в Інститут фундаментальної економічної підготовки, до структури якого введено два факультети – факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту (ФФЗЕМ), декан – доктор економічних наук, професор Зянько В.В., та факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту (ФІПСМ), декан – кандидат економічних наук, доцент Смолінська А.В. а з 01.09.2005 – к.е.н., професор Лесько О. І.

У вересні 2003 року наказом ректора змінено назву інституту на Інститут менеджменту. З 2007 року Інститут менеджменту перейменовано на Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК) до якого увійшов факультет екології та екологічної безпеки.

У 2010 р. Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики було знов перейменовано на Інститут менеджменту.

У 2012 р. було скасовано в межах ІнМ поділ на окремі факультети.

Із березня 2015 року наказом ректора змінено назву інституту на Факультет менеджменту.

З 2017 року наказом ректора назву Факультет менеджменту змінено на Факультет менеджменту та інформаційної безпеки.

Сьогодні Факультет менеджменту та інформаційної безпеки налічує 6 кафедр.

На перший курс ФМІБ ліцензований набір становить 210 студентів, в тому числі на умовах державного замовлення – 38, магістрів – 20 чоловік, в тому числі 25% за бюджетною формою навчання.

Навчання ведеться за триступеневою формою – бакалавр, спеціаліст, магістрів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *