Склад кафедри

Кафедра менеджменту, маркетингу та економіки

 

ГОЛОВНА     СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ      СКЛАД КАФЕДРИ

Склад кафедри

 

Мороз Олег Васильович

завідувач кафедри ММЕ, д.е.н., професор

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут, 1985 р.

Викладає дисципліну: «Історія економічних вчень».

Сфера наукових інтересів: динаміка підприємств на регіональних ринках, інтеграційна динаміка підприємств у сучасному аграрному секторі України, методологія мікроекономічного аналізу при обґрунтуванні моделі ефективності сучасного підприємства, моделювання ефективності соціально-економічного розвитку сільських територій України.

Кількість наукових праць – понад 160, у т.ч. 14 монографій, 5 навчальних посібників, 3 патенти.

Персональна сторінка

 

Карачина Наталія Петрівна

д.е.н., професор

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація економіст, менеджер виробництва, 2000 р.

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Статистика», «Контролінг», «Менеджмент міжнародних організацій».

Сфера наукових інтересів: економічна поведінка промислових підприємств, економічна безпека підприємств, корпоративне управління.

Кількість наукових праць – понад 150, у т.ч. 6 монографій і 80 статей у фахових виданнях.

Персональна сторінка

 

Несен Леонід Миколайович

к.т.н., доцент

Освіта: Вінницький політехнічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженера-будівельника, 1991 р.

Викладає дисципліни: «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Державне та регіональне управління», «Основи науково-дослідної роботи», «Основи міжнародного менеджменту та маркетингу», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент та маркетинг», «Ділове

Кількість наукових праць – понад 50.

Персональна сторінка

 

Штовба Олена Валеріївна

к.е.н., доцент

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація економіст, менеджер виробництва, 2000 р.

Викладає дисципліни: «Страхування», «Маркетинг», «Розміщення продуктивних сил і регіоналістика», «Комунікативний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, економіко-математичне моделювання, наукометрія.

Кількість наукових праць – 45, в т.ч. 1 монографія та 34 статті (2 статті увійшли до бази Scopus).

Персональна сторінка

 

Сметанюк Олена Анатоліївна

к.е.н, доцент

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація магістр менеджменту з корпоративного управління, 2003 р.

Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Теорія економічного аналізу», «Бухгалтерський облік», «Експертно-аналітичні дослідження підприємства», «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності», «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діяльності».

Сфера наукових інтересів: організаційна динаміка в системі забезпечення стійкості підприємства.

Кількість наукових праць – понад 50.

Персональна сторінка

 

Благодир Лілія Миколаївна

к.е.н., доцент

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація магістр менеджменту з корпоративного управління, 2005 р.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Техніка пошуку роботи», «Податки і податкова система», «Основи безпеки бізнесу», «Публічне адміністрування».

Сфера наукових інтересів: проблеми ефективності функціонування підприємств, економіко-математичне моделювання розвитку підприємств і галузей промисловості.

Кількість наукових праць – понад 20.

Персональна сторінка

 

Філатова Любов Сергіївна

асистент

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація магістр з менеджменту, ОКР «магістр», 2011 р.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Контролінг», «Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Бухгалтерський облік».

Сфера наукових інтересів: дослідження та еволюція, оцінка і математичне моделювання теорії недосконалої конкуренції; дослідження причин негативних тенденцій сучасних ринкових структур, можливі шляхи виходу молочної промисловості із кризового стану та подолання негативних тенденцій галузі.

Кількість наукових праць – понад 20, в т.ч. 13 публікацій у фахових виданнях, 2 публікації в іноземних журналах.

Персональна сторінка

 

Вітюк Анна Валеріївна

к.е.н, доцент кафедри

Освіта: В 2011 році з відзнакою закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальність “Менеджмент організацій”

Публікації: автор 75 наукових праць.

Викладає дисципліни «Економічна теорія», «Основи безпеки бізнесу», «Митна справа» та ін.

Персональна сторінка