Склад кафедри

Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем

Головна     Спеціальності кафедри      Можливості та переваги навчання     Склад кафедри

 

Склад кафедри

Карпінець Василь Васильович

к.т.н., доцент

Освіта: У 2006 році закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2007 р. отримав другу вищу освіту у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методи та засоби захисту векторних зображень зі зменшеним спотворенням внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків”.

Публікації: близько 40 наукових робіт, монографія, наукові статті, патенти.

Викладає дисципліни: “Комп’ютерна графіка та стеганографія”, ”Захист програмного забезпечення”, “Інформаційні технології”, “Інтернет-технології”, “Технології комп’ютерної обробки інформації”.

Персональна сторінка

 

Азарова Анжеліка Олексіївна

к. т. н., професор каф. МБІС

заст. декана ФМІБ з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Освіта: У 1996 р. закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю “Магістр комп’ютерних наук”. У 1998 р. – отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розробка математичних моделей, методик та алгоритмів формалізації СППР щодо банківських операцій”.

Із 2004-2010 рр., із 2013 р. – до теперішнього моменту є заступником декана ФМІБ з наукової роботи та міжнародного співробітництва

У червні 2012 р. набула статусу професора міжнародної кадрової академії.
Із січня 2013 року отримала посаду професора кафедри МБІС.

Публікації: більше 160 наукових робіт, із них 8 монографій (4 за кордоном), 125 наукових статей у фахових виданнях, серед яких 60 у виданнях, що знаходяться у наукометричних базах, 14 навчальних посібників, з яких 6 із грифом МОНУ.

Викладає дисципліни: «Економетрія», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Основи науково-дослідної роботи», «Управління персоналом».

Керує аспірантурою. Має 4 захищених аспірантів.

Персональна сторінка

 

Поплавський Анатолій Вацлавович

к. т. н., доцент

Освіта: У 1981 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ”Розробка логіко-часових перетворювачів світлового потоку”.

Публікації: більше 22 наукових робіт, 3 посібники (1 із грифом МОНУ), 15 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: “Інформаційні технології та системи”, «Логістика», «Технології інформаційного менеджменту», «Інформаційні технології організації бізнесу ” і «Інформаційні системи і технології обліку».

Персональна сторінка

 

Яремчук Юрій Євгенович

к.т.н., професор каф. МБІС

Освіта: У 1996 році закінчив Вінницький державний технічний університет з відзнакою за спеціальністю «Комп’ютерні науки». У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації».

Публікації: близько 80 наукових робіт, серед яких монографія, підручник МОНУ, навчальні посібники, патенти.

Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Криптографія та криптоаналіз», «Політика інформаційної безпеки», «Основи науково-дослідної роботи в галузі інформаційної безпеки», «Захист інформації в банківській справі та електронному бізнесі», «Проектування баз даних».

Персональна сторінка

 

Присяжний Дмитро Петрович

асистент

Освіта: У 2010 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Програмне забезпечення”. У 2011 р. отримав статус сертифікованого ІТ спеціаліста Microsoft: MCTS та MCITP.

Викладає на курсах Microsoft “Налаштування мережевих інфраструктур” та “Налаштування Active Directory” та курсах Web-дизайну, інструктор Cisco.

Публікації: більше 10 наукових робіт.

Викладає дисципліни: “Операційні системи”, “Захист операційних систем”, “Проектування баз даних”, “Технології програмування”, “Засоби програмування”.

Персональна сторінка

 

Шиян Анатолій Антонович

к.ф.-м.н., доцент

Освіта: у 1978 році закінчив Одеський державний університет ім. І. Мечнікова за спеціальністю «Фізика, теоретична фізика». У 2003 році отримав другу вищу освіту у ВІРЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теоретична та математична фізика».

Публікації: понад 150 наукових публікацій, серед яких понад 100 у фахових виданнях, 7 наукових монографій, 4 навчальних посібники (з них 2 із грифом МОН України).

Викладає дисципліни: «Технології підтримки прийняття рішень», «Системний аналіз», «Дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика». «Технології менеджменту знань», «Прогнозування та моделювання в соціальній сфері», «Управління ризиками інформаційної безпеки», «Методологія і організація наукових досліджень».

Був керівником кандидатської дисертації.

Персональна сторінка

 

Міронова Юлія Володимирівна

к.е.н., доцент

Освіта: закінчила у 2007 році Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Менед­жмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.

У 2012 році зихистила кандидатську дисертацію на тему: “Напрями підвищення ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах” за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Публікації: 30 наукових робіт, серед яких 10 статей у фахових виданнях, монографія, 2 навчальні посібники (серед них 1 із грифом МОНУ) та методичні праці.

Викладає дисципліни: “Економетрія”, “Інформаційні технології управління”, “Математичні методи дослідження в економіці”.

Персональна сторінка

 

Павловський Павло Валерійович

асистент

Освіта: У 2011 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Енергетичний менеджмент”.

Публікації: 10 наукових робіт.

Викладає дисципліни: “Правові основи охорони інформації”, “Захист телекомунікаційних систем та мереж”.

Персональна сторінка

 

Катаєв Віталій Сергійович

асистент

Освіта: У 2013 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Радіотехніка”.

Публікації: 10 наукових робіт.

Викладає дисципліни: “Теорія інформації та кодування”, “Захист телекомунікаційних систем та мереж”, “Проектування комплексних систем захисту”.

Персональна сторінка