День: 19.04.2018

Випускники ФМІБ

Випускники Факультету менеджменту та інформаційної безпеки За весь період функціонування Факультету менеджменту та інформаційної безпеки було зроблено 21 випуск спеціалістів, магістрів. Щорічно з дипломами з відзнакою отримують вищу освіту понад 20 бакалаврів, 15 спеціалістів і 20 магістрів. Випускники спеціалітету і магістратури держбюджетної форми навчання 100% працевлаштовуються, про що свідчать наявні

План діяльності НТСА Факультету менеджменту та інформаційної безпеки на 2017 – 2018 навчальний рік 1. Брати участь в олімпіадах з економічних дисциплін; 2. Брати участь у Відкритому конкурсі на кращу наукову роботу студентів; 3. Брати участь членів НТСА ФМІБ у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю

Наукові гуртки Факультету менеджменту та інформаційної безпеки На Факультеті менеджменту та інформаційної безпеки функціонують такі наукові гуртки: кафедра менеджменту та моделювання в економіці: – «Проблеми підвищення ефективності управління та його організаційно-економічне забезпечення» – керівник: д.е.н., проф. Карачина Н. П. кафедра економіки підприємства та виробничого менеджменту: – «Проблеми розвитку виробничого менеджменту

ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів та аспірантів Факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Загальні положення 1. Це положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Факультету менеджменту та інформаційної безпеки (далі – Положення) регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) на Факультеті МІБ (далі

Фахівець, підготовлений до роботи за кваліфікаційним рівнем спеціаліста, займається широким колом питань і може опанувати такі напрямки професійної діяльності: виконання управлінської діяльності в організаціях та підприємствах; виконання дослідницької діяльності в галузі проблем стратегічного та інноваційного антикризового управління; формулювання цілей, вибір методів і засобів задля успішного і ефективного виконання виробничих завдань;

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки бере свій початок з економічного факультету з 1992 року, на який було вперше прийнято 31 студента. Спеціальність мала назву “Менеджмент з поглибленим вивченням англійської мови”. Деканом факультету фундаментальної економічної підготовки було призначено професора Карпенка В.Л. У 1992 році згідно рішення Вченої Ради Вінницького політехнічного інституту

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, як і ВНТУ в цілому, з 1992 року працює за кредитно-модульною системою (КМС) організації навчального процесу. Метою КМС організації навчання є забезпечення технологічності навчального процесу й підвищення його ефективності. Використання КМС організації навчання забезпечує: методично обґрунтоване узгодження всіх видів навчального процесу; гнучкість структури модульної побудови