Категорія: Вступнику

Освітньо-професійні програми для бакалаврів Спеціальність 281 Публічне управління і адміністрування Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування із застосуванням інформаційних технологій” Спеціальність 073 Менеджмент – Менеджмент (освітній компонент для ОПП “Менеджмент”) – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (освітній компонент для ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”) – Менеджмент виробничої та комерційної діяльності (освітній компонент для ОПП “Менеджмент виробничої та

Менеджмент: Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня: –  бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; – магістра на на основі ступеня бакалавра/ ОКР спеціаліста/ ступеня магістра; Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра/ ОКР спеціаліста/ ступеня магістра

Вінницький національний технічний університет Факультет менеджменту та інформаційної безпеки Шановний абітурієнт! Факультет менеджменту та інформаційної безпеки щиро запрошує тебе на навчання за спеціальностями: – «Менеджмент»: «Менеджмент інформаційних технологій»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності»; «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності»; «Логістика». – «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», – «Економіка», – «Маркетинг», –

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання БАКАЛАВР (нормативний/скорочений термін навчання) Денна форма Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання БАКАЛАВР (нормативний/скорочений термін навчання) Заочна форма

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання МАГІСТР Денна форма Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання МАГІСТР Заочна форма

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки оголошує набір абітурієнтів для отримання ступеня бакалавра та магістра Перелік документів для вступу: атестат і додаток до нього (копії); сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (копії); копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта (або свідоцтво про народження для осіб, які