Категорія: Кафедри

Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем Колектив кафедри МБІС Завідувач кафедри – д.т.н., професор Роїк Олександр Митрофанович Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем (МБІС) готує фахівців з інформаційних технологій за ступенем бакалавра та магістра освітньої програми „Менеджмент інформаційних технологій” у межах спеціальності – 073 „Менеджмент”; фахівців з управління інформаційною безпекою

Кафедра менеджменту, маркетингу та економіки Кафедра веде підготовку майбутніх менеджерів-економістів, які вільно володіють англійською/німецькою мовами. Широкий профіль економічної діяльності, поглиблене вивчення іноземної мови на рівні технічного перекладача, глибокі знання в галузі комп’ютерних технологій, бухгалтерського обліку і податкового законодавства, макроекономіки, сучасного менеджменту і багатьох інших дисциплін надають значні переваги нашим випускникам