Категорія: НТСА ФМІБ

План діяльності НТСА Факультету менеджменту та інформаційної безпеки на 2017 – 2018 навчальний рік 1. Брати участь в олімпіадах з економічних дисциплін; 2. Брати участь у Відкритому конкурсі на кращу наукову роботу студентів; 3. Брати участь членів НТСА ФМІБ у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю

Наукові гуртки Факультету менеджменту та інформаційної безпеки На Факультеті менеджменту та інформаційної безпеки функціонують такі наукові гуртки: кафедра менеджменту та моделювання в економіці: – «Проблеми підвищення ефективності управління та його організаційно-економічне забезпечення» – керівник: д.е.н., проф. Карачина Н. П. кафедра економіки підприємства та виробничого менеджменту: – «Проблеми розвитку виробничого менеджменту

ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів та аспірантів Факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Загальні положення 1. Це положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Факультету менеджменту та інформаційної безпеки (далі – Положення) регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) на Факультеті МІБ (далі