Категорія: Про факультет

Фахівець, підготовлений до роботи за кваліфікаційним рівнем спеціаліста, займається широким колом питань і може опанувати такі напрямки професійної діяльності: виконання управлінської діяльності в організаціях та підприємствах; виконання дослідницької діяльності в галузі проблем стратегічного та інноваційного антикризового управління; формулювання цілей, вибір методів і засобів задля успішного і ефективного виконання виробничих завдань;

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки бере свій початок з економічного факультету з 1992 року, на який було вперше прийнято 31 студента. Спеціальність мала назву “Менеджмент з поглибленим вивченням англійської мови”. Деканом факультету фундаментальної економічної підготовки було призначено професора Карпенка В.Л. У 1992 році згідно рішення Вченої Ради Вінницького політехнічного інституту

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, як і ВНТУ в цілому, з 1992 року працює за кредитно-модульною системою (КМС) організації навчального процесу. Метою КМС організації навчання є забезпечення технологічності навчального процесу й підвищення його ефективності. Використання КМС організації навчання забезпечує: методично обґрунтоване узгодження всіх видів навчального процесу; гнучкість структури модульної побудови