ВНТУ і програма розвитку лідерського потенціалу

ВНТУ долучився до програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

Команда ВНТУ — ректор ВНТУ, професор Володимир Грабко, доценти Анатолій Теклюк, Микола Прадівлянний, Олена Слободянюк, Костянтин Коваль, Дмитро Штофель та третьокурсниця факультету менеджменту та інформаційної безпеки Катерина Подолянчук, 10-12 квітня взяла участь у ІІІ етапі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України за підтримки Британської Ради в Україні.

Підвищення світової та регіональної конкуренції університетів вимагає нового підходу до генерації та реалізації ідей в освітньому та науковому просторі.

У сучасному світі суттєво зростає роль горизонтальних зв’язків в університеті, роль лідерських якостей, завдяки яким особи можуть ефективно розпочинати та завершувати відповідні проекти.

Для допомоги у вирішенні цієї проблеми у кінці 2015 року за ініціативи Британської Ради в Україні, Фундації лідерства у вищій освіті (Велика Британія) та Інституту вищої освіти в Україні був започаткований проект «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України», присвячений формуванню в закладах вищої освіти нашої держави управлінських команд нового рівня, діяльність яких буде спрямована на всебічний розвиток індивідуальних якостей осіб та їх можливості працювати у команді.

У рамках Програми університетська команда відвідує навчальні модулі у форматі «5+2»: 5 осіб беруть участь у компоненті «Командне лідерство» («Team»), а 2 особи – у компоненті «Молоді лідери» («Young leaders»).

10-12 квітня учасники компоненту «Командне лідерство» Вінницького національного технічного університету через низку інтерактивних тренінгових практик, опановували принципи та методи ефективної командної роботи і комунікації, а саме як формувати дієві команди та розподілити в ній ролі, моделювати підходи до співпраці та використовувати креативність, творче мислення у роботі команди.

Досвідом Великої Британії у розвитку командного лідерства з учасниками ділилися ментори з Фундації лідерства у вищій освіті – Даг Паркін та Стюарт Хант.

Даг Паркін, співдиректор програм Фундації лідерства у вищій освіті Великої Британії, аналізував різницю між лідерством і менеджментом та пропонував шляхи становлення моделі розподіленого лідерства у вищій освіті.

А Стюарт Хант ознайомив із принципами ефективної командної роботи, з культурою обміну та обговорення ідей в університеті.

Для узгодження роботи для кожної команди був призначений фасилітатор, основним завданням якого є підтримка розвитку команди як цілісної групи та допомога в реалізації запланованого проекту університету з урахування лідерських якостей членів команди.

Фасилітаторами програми стали Національні експерти з реформування вищої освіти в Україні в рамках Болонського процесу, професійні психологи, провідні фахівці Інституту вищої освіти НАПН України та інших вітчизняних університетів.

Фасилітатором команди ВНТУ є доктор педагогічних наук, доцент Драч Ірина Іванівна, перший заступник директора Інституту вищої освіти НАПН України.

Команда ВНТУ

  • ректор ВНТУ, доктор технічних наук, професор Володимир Грабко;
  • кандидат філософських наук, доцент Анатолій Теклюк;
  • кандидат педагогічних наук, доцент Микола Прадівлянний;
  • кандидат педагогічних наук Олена Слободянюк;
  • кандидат технічних наук, доцент Костянтин Коваль;
  • кандидат технічних наук, доцент Дмитро Штофель;
  • студентка ІІІ курсу факультету менеджменту та інформаційної безпеки Катерина Подолянчук

висловлює подяку Британській Раді, партерам – Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундації лідерства для вищої освіти (Велика Британія) за впровадження Програми, яка уможливлює формування в закладах вищої освіти нашої держави управлінських команд нового рівня, діяльність яких буде спрямована на всебічний розвиток індивідуальних якостей осіб та їх можливості працювати у команді.