Останній день травня — DEADLINE

Останній день травня — DEADLINE

31 травня закінчується термін подачі документів на кафедру військової підготовки ВНТУ.

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАВЕРШУЄ НАБІР

на 2018-2019 навчальний рік

Аби навчатись на кафедрі військової підготовки Вінницького національного технічного університету, а після її закінчення отримати військове звання «молодший лейтенант», слід мати рівень освіти не нижче бакалавра і вік на момент поступлення не більше 40 років.

Навчатись на кафедрі можливо державним коштом або за кошти фізичних осіб. Вартість навчання 3750 гривень за один семестр (15 тисяч гривень за весь термін навчання).

На військову підготовку можуть вступати громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (студенти всіх форм навчання, зокрема 3-5 курсів, випускники ВНЗ), а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Термін навчання 2 роки.

По закінченню навчання на кафедрі військової підготовки наказом Міністра Оборони України присвоюється військове звання «молодший лейтенант» запасу та видається диплом державного зразка.

ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ДОЗВОЛИТЬ ВАМ:

  1. Служити на умовах контракту на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, структур Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби;
  2. Працювати в органах державної влади та управління;
  3. Зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.

Для вступу на кафедру військової підготовки громадянин повинен успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт про військову підготовку.

Особи, які виявили бажання навчатись на кафедрі військової підготовки мають подати відповідну заяву.

До заяви додаються копії (на окремих аркушах А4 ):

  1. Паспорту громадянина України;
  2. Картки фізичної особи – платника податків;
  3. Приписного свідоцтва або військового квитка (для осіб чоловічої статі);
  4. Диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра).

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до зазначених копій додають:

  1. Витяг з наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки;
  2. Відомість про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період, навчання завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

Звертатись за адресою:

Хмельницьке шосе, 95, каб. 2206, м. Вінниця, 21021

Андрій Павлович Поляков – 098 905 26 11, 063 158 90 51